Перелік документів для укладання лізингової угоди

Фінансові документи:

Фінансові документи, завірені печаткою підприємства та підписом керівника, обов'язково продублюйте поштою або кур'єром на адресу м.Київ, 01033, вул.Гайдара 50, офіс ТОВ "Вестлізинг".

Для прийняття рішення необхідний тільки Баланс (1, 2 форма) за 9 місяців 2010 року.

Опис предмета лізингу:

 1. Марка і модель предмету лізингу, кількість, умови поставки.
 2. Вартість предмету лізингу (ГРН, USD, EUR).
 3. Постачальник предмета лізингу (назва організації, контактна особа, телефон).
 4. Замовлялися чи додаткові опції, що вплинуло на дорожчання предмету лізингу.
 5. Оплачував аванс лізингоодержувач на продавця для замовлення предмета лізингу.

Опис лізингоодержувача:

 1. Загальний опис лізингоодержувача, історія виникнення, дата утворення, юридична адреса, веб-сайт.
 2. Відомості про кількість працюючих на підприємстві, засновники компанії (ПІБ,% власності).
 3. Основні види діяльності.
 4. Чи має досвід проведення робіт за допомогою планованого предмету лізингу, чи має відповідний навчений персонал.
 5. Виконані роботи (описати контрагентів, об'єкти, обсяги робіт, суми договорів за 2009 рік).
 6. Плановані або укладені договори на виконання робіт з використанням планованого предмету лізингу (описати контрагентів, об'єкти, обсяги робіт, терміни виконання робіт, планована виручка, копії укладених договорів).
 7. Чи входить організація до складу якого-небудь холдингу (корпорацію), наявність афілійованих компаній (Опис компанії, засновники компанії, ПІБ,% власності), інформація про рух грошових коштів між афілійованими компаніями або компаніями холдингу (корпорації).

Аналіз фінансової діяльності лізингоодержувача (документи за останній звітний період):
Баланс і Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2010 року (наявність друку управління статистики обов'язково).

 1. Загальна оборотно-сальдова відомість.
 2. Оборотно-сальдова по рахунку 10.
 3. Розшифровка дебіторської заборгованості (розшифрувати суми, що перевищують 10% від загальної суми заборгованості, причина утворення заборгованості), розшифровка «іншої дебіторської заборгованості», чи є прострочена заборгованість? (Якщо є то розшифрувати дебітора, терміни погашення, суми).
 4. Розшифровка кредиторської заборгованості (розшифрувати суми, що перевищують 10% від загальної суми заборгованості), розшифровка «інших поточних зобов'язань», чи є прострочена заборгованість? (Якщо є то розшифрувати кредитора, терміни погашення, суми).
 5. Якщо простроченої кредиторської або дебіторської заборгованості немає, то надається довідка від підприємства про їх відсутність з підписом і печаткою підприємства.
 6. Чи є банківські кредити (короткострокові, довгострокові), кредитні лінії, лізинг, видані векселі та інші заборгованості, розшифрувати:
  • дату утворення заборгованості
  • плановану дату погашення
  • щомісячний платіж
  • ліміт кредитної лінії
  • залишок заборгованості
  • термін дії кредитного договору
  • назва кредитора
  • що з основних коштів закладено за діючими договорами.
  • перелік основних засобів, придбаних в лізинг, їх залишкова вартість на останню звітну дату
 7. Довідка про рух грошових коштів з початку року по останню звітну дату з розбивкою по місяцях.

Юридичні документи:
Нам потрібні копії юридичних документів, що завірені печаткою підприємства і підписом керівника. Надсилайте кур'єром або поштою на адресу: Київ, 01033, вул.Гайдара 50, офіс ТОВ "Вестлізинг".

 1. Копії установчих документів (Статут підприємства зі всіма доповненнями і змінами, засновницький договір - за наявності).
 2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
 3. Копія Довідки з управління Міністерства статистики України про внесення підприємства в єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства платником ПДВ.
 5. Копії Протоколів (наказів) про призначення директора і головного бухгалтера.
 6. Протокол (виписка з протоколу) зборів учасників (акціонерів) про підтвердження мети залучення майна на умовах фінансового лізингу та вартості договору фінансового лізингу, а також повноваження керівників на підписання всіх документів, пов'язаних з отриманням майна у лізинг (у разі необхідності, виходячи з вимог установчих документів і вимог чинного законодавства України). Якщо компанія виступає поручителем, то складається Протокол (виписка з протоколу) зборів учасників (акціонерів) про підтвердження мети поручительства.
 7. Копія Довідки з Державної податкової адміністрації про взяття на облік;
 8. У разі сплати податку на прибуток не на загальних підставах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» додатково надається документи, що підтверджують такий статус.
 9. Копії паспортів керівника підприємства, головного бухгалтера.
 10. Ліцензії, патенти, дозволи, надані державними органами на право здійснення діяльності.
 11. Копії договорів поручительства, договорів про спільну діяльність.
 12. Довідка з обслуговуючого банку про наявність заборгованості за кредитами та відсотками за кредит. (У нас є тільки факсова копія)
 13. Витримка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з вказівкою керівника і засновників (учасників). (Оформляється у гос. Реєстратора, надається оригінал).
(044) 528-64-30
(044) 528-62-38 (факс)